มาตรฐานสินค้ายางพารา

ที่มา: ข้อมูล มกอช. ตัดยอดวันที่ 25/10/61
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ชื่อมาตรฐาน (Tn)ชื่อมาตรฐาน (En)รหัสเลข มกษ. (Th)รหัสเลข มกษ (En)ราชกิจจานุเบกษา (Th)ราชกิจจานุเบกษา (En)
1การปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควันGOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR RIBBED SMOKED SHEETมกษ. 5906-2556TAS 5906-2013เล่ม 131 ตอนพิเศษ 31 งNULL
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari