มาตรฐานสินค้าปาล์มน้ำมัน

ที่มา: ข้อมูล มกอช. ตัดยอดวันที่ 25/10/61
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
#ชื่อมาตรฐาน (Tn)ชื่อมาตรฐาน (En)รหัสเลข มกษ. (Th)รหัสเลข มกษ (En)ราชกิจจานุเบกษา (Th)ราชกิจจานุเบกษา (En)
1ทะลายปาล์มน้ำมันOil Palm Bunchมกษ. 5702-2552TAS 5702-2009เล่ม 126 ตอนพิเศษ 186งVol.126 Section 186D
2การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับปาล์มน้ำมันGOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR OIL PALMมกษ. 5904-2553TAS 5904-2010เล่ม 127 ตอนพิเศษ 147 งVol.127 Section 147D
3การปฏิบัติที่ดีสำหรับลานเททะลายปาล์มน้ำมันGOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR OIL PALM BUNCH COLLECTION CENTERมกษ. 9037-2555TAS 9037-2012129 ตอนพิเศษ 144 งNULL
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari