8,129,972
ครัวเรือน (3.91 คน/ครัวเรือน)
197,373
บาท/ครัวเรือน
หนี้สินการเกษตร
179,462
บาท/ครัวเรือน
17-JAN-20
ครัวเรือนเกษตร
4,261,031
ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก
58,510,490
ไร่
พื้นที่เก็บเกี่ยว
58,436,230
ไร่
ราคา ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ชนิด 100 %

14,000
บาท/ตัน
ครัวเรือนเกษตร
337,437
ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก
5,304,898
ไร่
พื้นที่เก็บเกี่ยว
5,298,389
ไร่
ราคา ณ ตลาดสำคัญ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% บ.เจริญโภคภัณฑ์ อีสาน จำกัด(มหาชน) นครราชสีมา
8.65
บาท/กก.
ครัวเรือนเกษตร
424,550
ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก
5,634,698
ไร่
พื้นที่เก็บเกี่ยว
5,703,548
ไร่
ราคา ณ ตลาดสำคัญ หัวมันสำปะหลังสดคละ คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ กาญจนบุรี

2.05
บาท/กก.
ครัวเรือนเกษตร
318,423
ครัวเรือน
เนื้อที่ยืนต้น
4,213,969
ไร่
เนื้อที่ให้ผล
3,986,142
ไร่
ราคา ณ ตลาดสำคัญ บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด สุราษฎร์ธานี
6.40
บาท/กก.
31 ก.ค. 2019
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
1,557,530
ราย
เนื้อที่ยืนต้นที่ขึ้นทะเบียน
20,397,163
ไร่
เนื้อที่กรีดยางได้ที่ขึ้นทะเบียน
16,971,714
ไร่
เนื้อที่ยืนต้นจากภาพถ่ายดาวเทียม
28,172,065
ไร่
ราคา น้ำยางสดตลาดกลางเฉลี่ย
40.6
บาท/กก.
อ้อยโรงงาน (สอน. ก.พ. 62)
17-JAN-20
จำนวนชาวไร่อ้อย
472,588
ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก
12,045,920
ไร่
พื้นที่เก็บเกี่ยว
11,469,285
ไร่
ราคา ณ ตลาดสำคัญ บริษัทไทยเอกลักษณ์ อุตรดิตถ์

761
บาท/ตัน
10-SEP-19
ครัวเรือนเกษตร
110,164
ครัวเรือน
เนื้อที่ยืนต้น
725,759
ไร่
เนื้อที่ให้ผล
696,533
ไร่
ราคา ณ ตลาดสำคัญ โอเคอินเตอร์เฟรชเทรดดิ้ง(ประเทศไทย)จำกัด เชียงใหม่
25
บาท/กก.
30-AUG-19
ครัวเรือนเกษตร
64,594
ครัวเรือน
เนื้อที่ยืนต้น
231,554
ไร่
เนื้อที่ให้ผล
224,283
ไร่
ราคา ณ ตลาดสำคัญ นครศรีธรรมราช


18
บาท/กก.
ครัวเรือนเกษตร
88,785
ครัวเรือน
เนื้อที่ยืนต้น
584,347
ไร่
เนื้อที่ให้ผล
486,974
ไร่
ราคา ณ ตลาดผลไม้เขาดิน ระยอง

100
บาท/กก.
20-SEP-19
ครัวเรือนเกษตร
27,567
ครัวเรือน
เนื้อที่ยืนต้น
105,012
ไร่
เนื้อที่ให้ผล
97,766
ไร่
ราคา ณ ตลาดสำคัญ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) สุราษฎร์ธานี
21.00
บาท/กก.
ครัวเรือนเกษตร
95,516
ครัวเรือน
เนื้อที่ยืนต้น
549,264
ไร่
เนื้อที่ให้ผล
521,537
ไร่
ราคา ณ แหล่งรับซื้อ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
2,100
บาท/ร้อยผล
ครัวเรือนเกษตร
5,009
ครัวเรือน
เนื้อที่ยืนต้น
53,878
ไร่
เนื้อที่ให้ผล
51,574
ไร่
ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่-นา ผลกาแฟอราบิก้า สด
15.00
บาท/กก.
ครัวเรือนเกษตร
10,482
ครัวเรือน
เนื้อที่ยืนต้น
167,090
ไร่
เนื้อที่ให้ผล
164,783
ไร่
ราคา ณ ตลาดสำคัญ โรงงานอาหารสยาม ชลบุรี
8.50
บาท/กก.

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

“ภาคเกษตรภายใต้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” (Disruptive Agricultural Technology : National Agricultural Big data)

อ่านต่อ

18 ธันวาคม 2562

Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari