8,140,299
ครัวเรือน (3.91 คน/ครัวเรือน)
197,373
บาท/ครัวเรือน
หนี้สินการเกษตร
179,462
บาท/ครัวเรือน
09-APR-20
ครัวเรือนเกษตร
4,136,653
ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก
52,338,258
ไร่
พื้นที่เก็บเกี่ยว
55,754,027
ไร่
ราคา ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ชนิด 100 %

15,000
บาท/ตัน
ครัวเรือนเกษตร
307,338
ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก
4,944,150
ไร่
พื้นที่เก็บเกี่ยว
5,298,389
ไร่
ราคา ณ ตลาดสำคัญ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% บ.เจริญโภคภัณฑ์ อีสาน จำกัด(มหาชน) นครราชสีมา
8.70
บาท/กก.
ครัวเรือนเกษตร
456,815
ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก
6,268,907
ไร่
พื้นที่เก็บเกี่ยว
6,304,463
ไร่
ราคา ณ ตลาดสำคัญ หัวมันสำปะหลังสดคละ คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ กาญจนบุรี

1.70
บาท/กก.
ครัวเรือนเกษตร
335,673
ครัวเรือน
เนื้อที่ยืนต้น
5,048,089
ไร่
เนื้อที่ให้ผล
4,821,196
ไร่
ราคา ณ ตลาดสำคัญ บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด สุราษฎร์ธานี
3.10
บาท/กก.
31 ก.ค. 2019
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
1,557,530
ราย
เนื้อที่ยืนต้นที่ขึ้นทะเบียน
20,397,163
ไร่
เนื้อที่กรีดยางได้ที่ขึ้นทะเบียน
16,971,714
ไร่
เนื้อที่ยืนต้นจากภาพถ่ายดาวเทียม
28,172,065
ไร่
ราคา น้ำยางสดตลาดกลางเฉลี่ย
40.6
บาท/กก.
อ้อยโรงงาน (สอน. ก.พ. 62)
26-MAR-20
จำนวนชาวไร่อ้อย
472,588
ครัวเรือน
เนื้อที่เพาะปลูก
12,045,920
ไร่
พื้นที่เก็บเกี่ยว
11,469,285
ไร่
ราคา ณ ตลาดสำคัญ บริษัทไทยเอกลักษณ์ อุตรดิตถ์

852
บาท/ตัน
10-SEP-19
ครัวเรือนเกษตร
117,069
ครัวเรือน
เนื้อที่ยืนต้น
771,638
ไร่
เนื้อที่ให้ผล
742,764
ไร่
ราคา ณ ตลาดสำคัญ โอเคอินเตอร์เฟรชเทรดดิ้ง(ประเทศไทย)จำกัด เชียงใหม่
25
บาท/กก.
30-AUG-19
ครัวเรือนเกษตร
79,573
ครัวเรือน
เนื้อที่ยืนต้น
289,839
ไร่
เนื้อที่ให้ผล
280,387
ไร่
ราคา ณ ตลาดสำคัญ นครศรีธรรมราช


18
บาท/กก.
ครัวเรือนเกษตร
119,344
ครัวเรือน
เนื้อที่ยืนต้น
818,064
ไร่
เนื้อที่ให้ผล
661,560
ไร่
ราคา ณ ตลาดผลไม้เขาดิน ระยอง

100
บาท/กก.
09-APR-20
ครัวเรือนเกษตร
34,661
ครัวเรือน
เนื้อที่ยืนต้น
131,323
ไร่
เนื้อที่ให้ผล
118,343
ไร่
ราคา ณ ตลาดสำคัญ ตลาดผลไม้แสนตุ้ง ตราด
30.00
บาท/กก.
ครัวเรือนเกษตร
104,572
ครัวเรือน
เนื้อที่ยืนต้น
601,241
ไร่
เนื้อที่ให้ผล
566,074
ไร่
ราคา ณ แหล่งรับซื้อ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
1,300
บาท/ร้อยผล
ครัวเรือนเกษตร
4,564
ครัวเรือน
เนื้อที่ยืนต้น
40,855
ไร่
เนื้อที่ให้ผล
38,546
ไร่
ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่-นา ผลกาแฟอราบิก้า สด
15.00
บาท/กก.
ครัวเรือนเกษตร
12,348
ครัวเรือน
เนื้อที่ยืนต้น
177,565
ไร่
เนื้อที่ให้ผล
6,304,463
ไร่
ราคา ณ ตลาดสำคัญ โรงงานอาหารสยาม ชลบุรี
10.00
บาท/กก.

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

“ภาคเกษตรภายใต้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” (Disruptive Agricultural Technology : National Agricultural Big data)

อ่านต่อ

18 ธันวาคม 2562

Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari