ปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพที่ผลิตได้ แยกตามพันธุ์ ปี 2561

ที่มา: ข้อมูล กรมการข้าว ตัดยอดวันที่ 30/08/62
แสดง 1 ถึง 20 จาก 32 ผลลัพธ์
พันธุ์ข้าวปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตได้ (ตัน)
กข12152.625
กข140.000
กข151,981.275
กข189.900
กข21461.725
กข22300.625
กข293,619.150
กข311,322.700
กข416,091.075
กข432,766.025
กข470.000
กข498,249.125
กข550.000
กข572,259.975
กข5913.450
กข68,837.475
กข61398.850
กข71728.550
กข790.000
กข-แม่โจ้ 2885.625
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari