ร้อยละผลผลิต

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เดือนเปอร์เซ็นปริมาณ
มกราคม10.68519,471
กุมภาพันธุ์7.21350,997
มีนาคม2.81136,913
เมษายน2.33113,348
พฤษภาคม6.58319,928
มิถุนายน8.93434,485
กรกฎาคม9.02438,977
สิงหาคม9.32453,390
กันยายน9.58466,165
ตุลาคม10.45508,252
พฤศจิกายน11.11540,756
ธันวาคม11.98583,102
รวม1004,865,784
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari