ร้อยละผลผลิต

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เดือนเปอร์เซ็นปริมาณ
มกราคม8.981,381,317
กุมภาพันธุ์8.151,253,503
มีนาคม8.891,367,458
เมษายน8.821,356,678
พฤษภาคม8.681,336,051
มิถุนายน7.121,095,768
กรกฎาคม7.021,081,019
สิงหาคม7.391,136,712
กันยายน7.851,208,715
ตุลาคม8.921,373,362
พฤศจิกายน9.421,450,025
ธันวาคม8.761,348,617
รวม10015,389,225
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari