ปริมาณการส่งออกยางพารา

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
#เดือนน้ำยางข้นยางผสมยางแท่งยางแผ่นรมควันอื่น ๆ
1มกราคม62,676115,899120,48451,85430,983
2กุมภาพันธ์79,281105,681118,41450,43715,011
3มีนาคม80,43659,33862,96635,36413,140
4เมษายน56,182179,871186,96261,9867,289
5พฤษภาคม51,311130,703147,08949,1007,306
6มิถุนายน57,059125,996125,16143,1248,576
7กรกฎาคม66,666112,724127,72143,713170
8สิงหาคม71,394134,667121,43455,4939,157
  525,005964,8791,010,231391,07191,632
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari