ความต้องการใช้ในประเทศ (บริโภค+อุตสาหกรรมอื่น) ปี 2561

#เดือนปริมาณ
1มกราคม123,611
2กุมภาพันธ์112,625
3มีนาคม111,763
4เมษายน128,551
5พฤษภาคม91,127
6มิถุนายน98,767
7กรกฎาคม70,294
8สิงหาคม96,567
9กันยายน85,235
10ตุลาคม94,235
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari