สต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือรวม ณ สิ้นเดือน ปี 2561

#เดือนปริมาณ
1มกราคม423,016
2กุมภาพันธ์400,325
3มีนาคม438,689
4เมษายน420,266
5พฤษภาคม402,827
6มิถุนายน379,672
7กรกฎาคม371,409
8สิงหาคม365,511
9กันยายน387,162
10ตุลาคม433,103
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari