ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ

#เดือนปริมาณ
1มกราคม246,183
2กุมภาพันธ์237,368
3มีนาคม294,638
4เมษายน267,403
5พฤษภาคม236,724
6มิถุนายน190,567
7กรกฎาคม159,676
8สิงหาคม194,907
9กันยายน211,203
10ตุลาคม245,494
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari