นำเข้า (น้ำมันปาล์ม คิดเป็น ดิบ) ปี 2561

#เดือนปริมาณ
1มกราคม2,168
2กุมภาพันธ์1,168
3มีนาคม1,170
4พฤษภาคม1,337
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari