ส่งออก (น้ำมันปาล์ม คิดเป็น ดิบ) ปี 2561

#เดือนปริมาณ
1มกราคม7,275
2กุมภาพันธ์5,679
3มีนาคม5,118
4เมษายน5,195
5พฤษภาคม6,822
6มิถุนายน1,661
7กรกฎาคม4,754
8สิงหาคม6,024
9กันยายน5,053
10ตุลาคม7,251
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari