ความต้องการใช้ในประเทศ (ไบโอดีเซล) ปี 2561

#เดือนปริมาณ
1มกราคม98,503
2กุมภาพันธ์91,986
3มีนาคม98,851
4เมษายน102,921
5พฤษภาคม102,418
6มิถุนายน89,413
7กรกฎาคม91,718
8สิงหาคม97,962
9กันยายน95,067
10ตุลาคม97,419
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari