ราคาน้ำมันปาล์มดิบขายส่งตลาด กทม. ( เกรด A )

#เดือนปริมาณ
1มกราคม19.36
2กุมภาพันธ์21.28
3มีนาคม20.37
4เมษายน18.97
5พฤษภาคม20.10
6มิถุนายน23.20
7กรกฎาคม21.59
8สิงหาคม20.09
9กันยายน19.03
10ตุลาคม17.89
11พฤศจิกายน16.22
12ธันวาคม16.70
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari