จำนวนโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ปี 2561

ที่มา: ข้อมูล กรมโรงงาน
ทั้งหมด 21 ผลลัพธ์
จังหวัดจำนวนโรงงาน
นครปฐม11
สมุทรปราการ9
กรุงเทพมหานคร5
ลำปาง4
ราชบุรี3
สมุทรสาคร3
พะเยา2
ระยอง2
ชลบุรี2
ปทุมธานี1
พระนครศรีอยุธยา1
ร้อยเอ็ด1
สุราษฎร์ธานี1
อ่างทอง1
กาฬสินธุ์1
อุดรธานี1
ฉะเชิงเทรา1
เชียงราย1
เชียงใหม่1
แพร่1
นครราชสีมา1
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari