โรงงานแป้งสาลี ปี 2561

ที่มา: ข้อมูล กรมโรงงาน
ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์
จังหวัดจำนวนโรงงาน
สมุทรปราการ6
กรุงเทพมหานคร4
สมุทรสาคร2
สุราษฎร์ธานี1
ฉะเชิงเทรา1
นครปฐม1
ระยอง1
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari