ข้าว

การผลิต
 • จำนวนครัวเรือน 27 มี.ค. 2563 4,261,031 ครัวเรือน
 • กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
โรงงาน
มูลค่าการนำเข้า และส่งออก
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.สหรัฐอเมริกา3,001
2.ฮ่องกง1,198
3.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้1,105
4.สาธารณรัฐประชาชนจีน913
5.อังโกลา867
6.อื่นๆ10,324
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.ไทย23.61
2.ลาว16.49
3.เมียนมาร์13.83
4.ปากีสถาน6.11
5.ญี่ปุ่น5.82
6. อื่นๆ15.90
กลุ่มข้าว ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
1.ข้าวหอมมะลิไทย102,5324,343,262
2.ข้าวเหนียว640,0963,613,260
3.ข้าวเจ้าขาว1,873,41822,123,317
4.ข้าวนึ่ง670,0003,994,066
กลุ่มข้าว ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
1.ข้าวหอมมะลิไทย122,422,7703,880,762,584
2.ข้าวเหนียว14,594,590465,890,753
3.ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)58,366,2661,120,540,822
4.ข้าวเจ้าขาว121,126,9811,633,536,063
5.ข้าวนึ่ง82,586,3631,059,627,305
ราคา
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ16,468.81
2.ข้าวเหนียวนาปียาว14,528.10
3.ข้าวเหนียวนาปีสั้น14,331.25
4.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %7,783.73
5.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %6,758.08
6.ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 22-23%6,939.64
7.ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น >25% 6,625.38
8.ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ความชื้น 24-25% 14,019.26
9.ข้าวเปลือกนาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. 14-15% 9,338.04
10.ข้าวเปลือกนาาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. 24-25% 8,239.45
11.ข้าวเปลือกนาาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. >25% 7,800.01
 • ราคาตลาดโลก
 • ประเทศคู่ค้า
  ข้าวหอมมะลิ: สหรัฐอเมริกา ไอวอรีโคสต์ จีน เซเนกัล ฮ่องกง
  ข้าว 100%, 5%: จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อังโกล่า แคเมอรูน
  ข้าวคุณภาพปานกลาง-ต่ำ: ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไอวอรีโคสต์ จีน แคเมอรูน ไนจีเรีย
  ข้ำวนึ่ง: แอฟริกาใต้ เบนิน เยเมน ไนเจอร์
  ประเทศคู่แข่ง
  ข้าวคุณภาพดี: สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ออสเตรเลีย
  ข้าวคุณภาพปานกลาง-ต่ำ: เวียดนาม จีน ปากีสถาน เมียนมา
  ข้ำวนึ่ง: สหรัฐอเมริกา อินเดีย
 • อัตราภาษี
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari