ข้าว

การผลิต
 • จำนวนครัวเรือน 17 ม.ค. 2563 4,261,031 ครัวเรือน
 • กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
โรงงาน
มูลค่าการนำเข้า และส่งออก
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.สหรัฐอเมริกา19,229
2.เบนิน13,000
3.สาธารณรัฐประชาชนจีน9,330
4.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้9,168
5.แคเมอรูน6,708
6.อื่นๆ72,958
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.ไทย170.52
2.เวียดนาม103.59
3.เมียนมาร์72.12
4.ญี่ปุ่น43.86
5.ปากีสถาน26.33
6. อื่นๆ76.80
กลุ่มข้าว ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
1.ข้าวหอมมะลิไทย709,83626,799,076
2.ข้าวเหนียว151,1801,119,511
3.ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)70,8251,797,535
4.ข้าวเจ้าขาว2,205,87124,003,489
5.ข้าวนึ่ง160,011897,288
กลุ่มข้าว ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
1.ข้าวหอมมะลิไทย138,271,7714,508,547,251
2.ข้าวเหนียว18,408,740509,386,289
3.ข้าวเปลือก2150
4.ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)32,232,506716,769,035
5.ข้าวเจ้าขาว196,512,2822,493,733,171
6.ข้าวนึ่ง78,177,922959,265,257
ราคา
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ16,468.81
2.ข้าวเหนียวนาปียาว14,528.10
3.ข้าวเหนียวนาปีสั้น14,331.25
4.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %7,783.73
5.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %6,758.08
6.ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 22-23%6,939.64
7.ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น >25% 6,625.38
8.ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ความชื้น 24-25% 14,019.26
9.ข้าวเปลือกนาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. 14-15% 9,338.04
10.ข้าวเปลือกนาาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. 24-25% 8,239.45
11.ข้าวเปลือกนาาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. >25% 7,800.01
 • ราคาตลาดโลก
 • ประเทศคู่ค้า
  ข้าวหอมมะลิ: สหรัฐอเมริกา ไอวอรีโคสต์ จีน เซเนกัล ฮ่องกง
  ข้าว 100%, 5%: จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อังโกล่า แคเมอรูน
  ข้าวคุณภาพปานกลาง-ต่ำ: ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไอวอรีโคสต์ จีน แคเมอรูน ไนจีเรีย
  ข้ำวนึ่ง: แอฟริกาใต้ เบนิน เยเมน ไนเจอร์
  ประเทศคู่แข่ง
  ข้าวคุณภาพดี: สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ออสเตรเลีย
  ข้าวคุณภาพปานกลาง-ต่ำ: เวียดนาม จีน ปากีสถาน เมียนมา
  ข้ำวนึ่ง: สหรัฐอเมริกา อินเดีย
 • อัตราภาษี
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari