เงาะ

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.เงาะโรงเรียน17.76
โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 333 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ธ.ค. 2562)
 • เงาะสอดไส้สับปะรด 1.0458 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562
  (ล้านบาท)
  1. ไทย 1.0458
 • มูลค่าการส่งออก (ธ.ค. 2562)
 • เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 154.6196 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562
  (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 49.9442
  2. เมียนมาร์ 32.6512
  3. กัมพูชา 22.3957
  4. มาเลเซีย 10.2293
  5. สาธารณรัฐเกาหลี 6.6518
  6. สิงคโปร์ 6.3664
  7. สหรัฐอเมริกา 5.9600
  8. ไต้หวัน 3.6173
  9. ญี่ปุ่น 2.0038
  10. ออสเตรเลีย 1.9526
  เงาะสด 293.9733 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562
  (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 134.8616
  2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 43.9997
  3. สหรัฐอาหรับ 37.0972
  4. โอมาน 13.8850
  5. เมียนมาร์ 11.1411
  6. ลาว 10.3640
  7. กาตาร์ 7.2961
  8. มาเลเซีย 7.1837
  9. ซาอุดิอาระเบีย 5.5817
  10. บาห์เรน 4.8474
  เงาะสอดไส้สับปะรด 155.1180 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562
  (ล้านบาท)
  1. สหรัฐอเมริกา 74.1748
  2. สิงคโปร์ 12.4673
  3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 12.1773
  4. มาเลเซีย 10.5024
  5. อิสราเอล 10.2478
  6. แคนาดา 9.5448
  7. ไต้หวัน 7.1741
  8. ปากีสถาน 3.3154
  9. เมียนมาร์ 2.6015
  10. สาธารณรัฐเกาหลี 1.9307
ความต้องการใช้
 • จำนวนโรงงานแปรรูป ปี 2561 59 แห่ง
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           3
2.กาญจนบุรี           2
3.จันทบุรี           9
4.ฉะเชิงเทรา           1
5.ชลบุรี           3
6.ชุมพร           3
7.ตราด           4
8.นครนายก           1
9.นครปฐม           8
10.นครศรีธรรมราช           2
11.นนทบุรี           1
12.นราธิวาส           1
13.ประจวบคีรีขันธ์           4
14.ปราจีนบุรี           2
15.ระยอง           1
16.ราชบุรี           3
17.สมุทรสงคราม           2
18.สมุทรสาคร           4
19.สุพรรณบุรี           1
20.เชียงราย           1
21.เชียงใหม่           3
 • อัตราภาษี
 • ประเทศคู่ค้า
  เงาะสด: เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมียนมา
  เงาะบรรจุภาชนะอัดลม: จีน เมียนมา กัมพูชา
  เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม: สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เมียนมา
  ประเทศคู่แข่ง
  อินโดนีเซีย เวียดนาม
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari