ปาล์มน้ำมัน

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1.ปาล์มร่วง 3.05
2.ปาล์มทะลาย 3-62.07
3.ปาล์มทะลาย 7-102.27
4.ปาล์มทะลาย11-152.47
5.ปาล์มทะลาย > 152.67
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.อินโดนีเซีย2,051
2.มาเลเซีย918
3.สหรัฐอเมริกา75
4.สิงคโปร์58
5.เมียนมาร์36
6. อื่นๆ51
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.อินเดีย2,818
2.มาเลเซีย1,972
3.เมียนมาร์972
4.เคนยา415
5.กัมพูชา281
6. อื่นๆ387
ความต้องการใช้
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari