สับปะรดโรงงาน

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.สับปะรดบริโภค9.22
2.สับปะรดโรงงาน6.49
โรงงาน
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           6
2.กาญจนบุรี           9
3.จันทบุรี           6
4.ชลบุรี           5
5.ตราด           7
6.นครนายก           1
7.นครปฐม           9
8.นครราชสีมา           2
9.นนทบุรี           1
10.ปทุมธานี           4
11.ประจวบคีรีขันธ์           33
12.ปราจีนบุรี           1
13.พระนครศรีอยุธยา           2
14.พิษณุโลก           3
15.ภูเก็ต           1
16.ระนอง           1
17.ระยอง           3
18.ราชบุรี           4
19.ลำปาง           4
20.ลำพูน           1
21.ศรีสะเกษ           1
22.สมุทรปราการ           4
23.สมุทรสงคราม           1
24.สมุทรสาคร           12
25.สุพรรณบุรี           2
26.สุรินทร์           1
27.สุโขทัย           1
28.หนองคาย           1
29.อ่างทอง           1
30.เชียงราย           3
31.เชียงใหม่           4
32.เพชรบุรี           3
มูลค่าการนำเข้าส่งออก
น้ำสับปะรด 5.1877 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. ฟิลิปปินส์ 3.6624
2. ไทย 1.1721
3. ไซปรัส 0.1430
4. สาธารณรัฐเกาหลี 0.0935
5. สหรัฐอเมริกา 0.0485
6. ออสเตรเลีย 0.0483
7. อินโดนีเซีย 0.0079
8. สเปน 0.0050
9. โปแลนด์ 0.0033
10. อิสราเอล 0.0023
สับปะรดทำไว้มิให้เสียโดยใช้น้ำตาล 0.0002 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. เนเธอร์แลนด์ 0.0002
สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 10.2908 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. ฟิลิปปินส์ 6.4411
2. ไทย 3.8497
สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง 3.9188 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. ฟิลิปปินส์ 3.0635
2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.5476
3. ไทย 0.2942
4. สหรัฐอเมริกา 0.0098
5. อินเดีย 0.0037
สับปะรดแห้ง 0.0090 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สหราชอาณาจักร 0.0082
2. ศรีลังกา 0.0005
3. ไทย 0.0003
สับปะรดไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 19.0974 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. อินโดนีเซีย 13.4996
2. ไทย 5.1019
3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.2559
4. เคนยา 0.0518
5. ฟิลิปปินส์ 0.0482
6. ญี่ปุ่น 0.0320
7. สวิตเซอร์แลนด์ 0.0289
8. เบลเยียม 0.0221
9. สหรัฐอเมริกา 0.0199
10. อิตาลี 0.0119

มูลค่าการส่งออก (ธ.ค. 2562)

น้ำสับปะรด 2,860.97 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. เนเธอร์แลนด์ 704.47
2. สหรัฐอเมริกา 639.07
3. อิหร่าน 215.48
4. สเปน 199.85
5. ไต้หวัน 153.85
6. ออสเตรเลีย 93.84
7. เม็กซิโก 85.74
8. ญี่ปุ่น 83.50
9. แคนาดา 68.40
10. อิตาลี 53.34
สับปะรดทำไว้มิให้เสียโดยใช้น้ำตาล 1,917.63 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 562.13
2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 285.93
3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 173.39
4. ญี่ปุ่น 115.47
5. เนเธอร์แลนด์ 108.98
6. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 75.90
7. สหราชอาณาจักร 62.20
8. สาธารณรัฐยูเครน 59.11
9. อิตาลี 39.77
10. เม็กซิโก 34.68
สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 6,835.22 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 2,631.58
2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 353.65
3. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 319.05
4. แคนาดา 266.81
5. โปแลนด์ 225.50
6. สาธารณรัฐประชาชนจีน 216.81
7. อิหร่าน 209.12
8. สหรัฐอาหรับ 199.92
9. ญี่ปุ่น 151.44
10. เม็กซิโก 134.48
สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง 359.35 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 226.45
2. ออสเตรเลีย 47.00
3. ญี่ปุ่น 43.90
4. ฮ่องกง 8.83
5. สาธารณรัฐเกาหลี 6.84
6. สิงคโปร์ 4.17
7. กาตาร์ 3.61
8. ลาว 2.81
9. มาเลเซีย 2.64
10. สหรัฐอเมริกา 1.98
สับปะรดแห้ง 62.38 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 26.10
2. อินเดีย 7.45
3. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 4.17
4. ซาอุดิอาระเบีย 2.65
5. เม็กซิโก 2.65
6. สาธารณรัฐประชาชนจีน 1.95
7. สาธารณรัฐยูเครน 1.78
8. กรีซ 1.61
9. ออสเตรเลีย 1.58
10. ฟิลิปปินส์ 1.53
สับปะรดไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 3,623.94 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 1,098.44
2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 253.96
3. ญี่ปุ่น 223.98
4. ออสเตรเลีย 173.26
5. สาธารณรัฐประชาชนจีน 137.27
6. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 137.04
7. สหรัฐอาหรับ 111.99
8. สหราชอาณาจักร 95.43
9. อิหร่าน 94.00
10. สวีเดน 90.45

 • อัตราภาษี
 • ประเทศคู่ค้า
  สับปะรดบรรจุภาชนะอัดลม: เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมียนมา
  น้ำสับปะรด: จีน เมียนมา กัมพูชา
  สับปะรดกวน: สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เมียนมา
  ประเทศคู่แข่ง
  ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari