สับปะรดโรงงาน

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.สับปะรดบริโภค9.22
2.สับปะรดโรงงาน6.49
โรงงาน
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           6
2.กาญจนบุรี           9
3.จันทบุรี           6
4.ชลบุรี           5
5.ตราด           7
6.นครนายก           1
7.นครปฐม           9
8.นครราชสีมา           2
9.นนทบุรี           1
10.ปทุมธานี           4
11.ประจวบคีรีขันธ์           33
12.ปราจีนบุรี           1
13.พระนครศรีอยุธยา           2
14.พิษณุโลก           3
15.ภูเก็ต           1
16.ระนอง           1
17.ระยอง           3
18.ราชบุรี           4
19.ลำปาง           4
20.ลำพูน           1
21.ศรีสะเกษ           1
22.สมุทรปราการ           4
23.สมุทรสงคราม           1
24.สมุทรสาคร           12
25.สุพรรณบุรี           2
26.สุรินทร์           1
27.สุโขทัย           1
28.หนองคาย           1
29.อ่างทอง           1
30.เชียงราย           3
31.เชียงใหม่           4
32.เพชรบุรี           3
มูลค่าการนำเข้าส่งออก
น้ำสับปะรด 1.0574 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. ฟิลิปปินส์ 1.0227
2. ไซปรัส 0.0327
3. โปแลนด์ 0.0016
4. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.0003
5. อินเดีย 0.0001
สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 10.3605 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. ฟิลิปปินส์ 8.7479
2. ไทย 1.6126
สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง 0.5063 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.5063
สับปะรดไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 0.5047 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. อินโดนีเซีย 0.4887
2. มาเลเซีย 0.0120
3. ฟิลิปปินส์ 0.0013
4. ไทย 0.0011
5. สาธารณรัฐเกาหลี 0.0011
6. ศรีลังกา 0.0005

มูลค่าการส่งออก (ก.พ. 2563)

น้ำสับปะรด 440.18 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. เนเธอร์แลนด์ 91.71
2. สหรัฐอเมริกา 76.00
3. ญี่ปุ่น 70.56
4. อิหร่าน 43.75
5. สเปน 26.91
6. อิตาลี 13.31
7. สหรัฐอาหรับ 11.97
8. ออสเตรเลีย 11.28
9. แคนาดา 9.99
10. สาธารณรัฐเกาหลี 9.44
สับปะรดทำไว้มิให้เสียโดยใช้น้ำตาล 306.24 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 77.51
2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 35.40
3. เนเธอร์แลนด์ 27.62
4. ญี่ปุ่น 25.78
5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 16.95
6. สาธารณรัฐยูเครน 14.69
7. ลิทัวเนีย 11.89
8. สาธารณรัฐประชาชนจีน 11.62
9. สหราชอาณาจักร 10.36
10. โปแลนด์ 7.53
สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 1,409.31 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 502.59
2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 94.09
3. ซาอุดิอาระเบีย 72.95
4. โปแลนด์ 65.00
5. แคนาดา 61.49
6. เม็กซิโก 53.15
7. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 46.08
8. ญี่ปุ่น 38.73
9. สาธารณรัฐอาหรับเยเมน 30.94
10. สาธารณรัฐยูเครน 30.01
สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง 32.17 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 17.14
2. ออสเตรเลีย 5.65
3. ญี่ปุ่น 3.02
4. ซาอุดิอาระเบีย 1.70
5. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 1.03
6. กาตาร์ 1.02
7. สาธารณรัฐเกาหลี 0.81
8. ลาว 0.28
9. สหรัฐอาหรับ 0.28
10. ฮ่องกง 0.25
สับปะรดแห้ง 3.69 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 0.86
2. ลิทัวเนีย 0.74
3. อิตาลี 0.37
4. ญี่ปุ่น 0.30
5. ออสเตรเลีย 0.30
6. นิวซีแลนด์ 0.29
7. กรีซ 0.22
8. สหรัฐอาหรับ 0.17
9. ซาอุดิอาระเบีย 0.16
10. สาธารณรัฐเกาหลี 0.09
สับปะรดไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 605.23 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 229.97
2. ญี่ปุ่น 33.97
3. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 27.78
4. ออสเตรเลีย 27.40
5. เม็กซิโก 25.16
6. สวีเดน 23.74
7. สหราชอาณาจักร 22.49
8. เนเธอร์แลนด์ 16.12
9. สหรัฐอาหรับ 14.55
10. ฝรั่งเศส 13.99

 • อัตราภาษี
 • ประเทศคู่ค้า
  สับปะรดบรรจุภาชนะอัดลม: เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมียนมา
  น้ำสับปะรด: จีน เมียนมา กัมพูชา
  สับปะรดกวน: สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เมียนมา
  ประเทศคู่แข่ง
  ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari