มังคุด

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.มังคุด 17.88
2.มังคุดผิวมันผลขนาดใหญ่83.34
โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 299 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ก.พ. 2563)
 • มังคุดแช่เย็นจนแข็ง 0.5086 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. ไทย 0.5021
  2. ออสเตรเลีย 0.0065
 • มูลค่าการส่งออก (ก.พ. 2563)
 • มังคุดสด 179.3623 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 104.2328
  2. เวียดนาม 67.5339
  3. สาธารณรัฐเกาหลี 2.9338
  4. เมียนมาร์ 1.1163
  5. สหรัฐอเมริกา 0.8523
  6. ไต้หวัน 0.5977
  7. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 0.5938
  8. กาตาร์ 0.3093
  9. ซาอุดิอาระเบีย 0.2335
  10. คูเวต 0.2124
  มังคุดแช่เย็นจนแข็ง 0.0017 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. ไต้หวัน 0.0017
ความต้องการใช้
 • จำนวนโรงงานแปรรูป ปี 2561 57 แห่ง
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           3
2.ขอนแก่น           1
3.จันทบุรี           14
4.ฉะเชิงเทรา           4
5.ชลบุรี           2
6.ชุมพร           3
7.ตราด           3
8.นครนายก           1
9.นครปฐม           6
10.นครศรีธรรมราช           1
11.นราธิวาส           2
12.ปทุมธานี           4
13.พระนครศรีอยุธยา           1
14.ราชบุรี           3
15.ลำพูน           1
16.สมุทรปราการ           1
17.สมุทรสาคร           4
18.เชียงใหม่           3
 • อัตราภาษี
 • ประเทศคู่ค้า
  มังคุดสด: เวียดนาม จีน ฮ่องกง
  มังคุดแช่แข็ง: ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
  ประเทศคู่แข่ง
  อินโดนีเซีย เวียดนาม
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari