ลำไย

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด AA37.32
2.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด A27.50
3.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด B15.50
4.ลำไยร่วงเกรด AA24.50
5.ลำไยร่วงเกรด A14.50
6.ลำไยร่วงเกรด B4.50
7.ลำไยอบแห้งเกรด AA139.00
8.ลำไยอบแห้งเกรด A95.88
9.ลำไยอบแห้งเกรด B43.32
10.ลำไยอบแห้งเกรด C18.68
โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 263 แห่ง
 • จำนวนโรงงานแปรรูป 5 แห่ง
 • จำนวนโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 69 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก

  มูลค่าการนำเข้า (ก.พ. 2563)
 • ลำไยบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 0.9762 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562(ล้านบาท)
  1. ไทย 0.9762
  ลำไยสด 3.8787 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562(ล้านบาท)
  1. ไทย 3.7749
  2. สาธารณรัฐเกาหลี 0.0587
  3. ญี่ปุ่น 0.0450
  ลำไยแห้ง 6.0783 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562(ล้านบาท)
  1. ไทย 4.8908
  2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 1.1875
  3. มาเลเซีย 0.0000

 • มูลค่าการส่งออก (ก.พ. 2563)
 • ลำไยบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 58.6237 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สหรัฐอเมริกา 11.9336
  2. มาเลเซีย 11.0984
  3. อินโดนีเซีย 9.1106
  4. สิงคโปร์ 6.5631
  5. เวียดนาม 5.3462
  6. สาธารณรัฐประชาชนจีน 4.9604
  7. กัมพูชา 4.8112
  8. ออสเตรเลีย 1.1200
  9. ฮ่องกง 0.7688
  10. เนเธอร์แลนด์ 0.6089
  ลำไยสด 3,118.8886 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 2,280.8865
  2. เวียดนาม 630.4885
  3. ฮ่องกง 147.7678
  4. มาเลเซีย 22.8584
  5. อินเดีย 13.1230
  6. สิงคโปร์ 8.6440
  7. สหรัฐอาหรับ 3.5535
  8. เนเธอร์แลนด์ 3.3285
  9. ฝรั่งเศส 2.0791
  10. ฟิลิปปินส์ 1.8956
  ลำไยแช่เย็นจนแข็ง 2.0270 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 2.0270
  ลำไยแห้ง 488.4383 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 430.8593
  2. เวียดนาม 24.2331
  3. ฮ่องกง 16.2531
  4. มาเลเซีย 3.8790
  5. สิงคโปร์ 3.7200
  6. เนเธอร์แลนด์ 3.1946
  7. สาธารณรัฐเกาหลี 1.8894
  8. ไต้หวัน 0.9838
  9. อินเดีย 0.8232
  10. สหรัฐอเมริกา 0.6903
 • อัตราภาษี
 • ประเทศคู่ค้า
  ลำไยสด: เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย
  ลำไยอบแห้ง: เวียดนาม จีน เมียนมา
  ลำไยบรรจุภาชนะอัดลม: มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
  ลำไยแช่แข็ง: ฮ่องกง ญี่ปุ่น เวียดนาม
  ประเทศคู่แข่ง
  เวียดนาม จีน
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari