ทุเรียน

โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 261 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ก.พ. 2563)
 • ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 22.1738 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 21.4895
  2. มาเลเซีย 0.6842
  ทุเรียนสด 1.4648 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 1.4648
 • มูลค่าการส่งออก (ก.พ. 2563)
 • ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 311.8244 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 253.4444
  2. สหรัฐอเมริกา 35.2692
  3. แคนาดา 8.6482
  4. ฮ่องกง 5.8725
  5. สาธารณรัฐเกาหลี 2.6151
  6. ฝรั่งเศส 1.2448
  7. ออสเตรเลีย 1.1645
  8. มาเก๊า 0.9738
  9. สหราชอาณาจักร 0.8979
  10. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 0.6186
  ทุเรียนกวน 35.4799 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 16.0004
  2. สาธารณรัฐยูเครน 7.8876
  3. ออสเตรเลีย 2.9992
  4. แคนาดา 2.3349
  5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 1.8089
  6. โครเอเซีย 1.3051
  7. ลิทัวเนีย 0.7602
  8. ฮ่องกง 0.7075
  9. สหราชอาณาจักร 0.5283
  10. อุรุกวัย 0.2961
  ทุเรียนสด 1,262.0153 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 652.6407
  2. ฮ่องกง 360.1826
  3. เวียดนาม 221.3891
  4. สหรัฐอเมริกา 15.9180
  5. ญี่ปุ่น 2.5319
  6. สาธารณรัฐเกาหลี 1.8822
  7. ออสเตรเลีย 1.2639
  8. แคนาดา 1.2465
  9. ไต้หวัน 1.2230
  10. ลาว 0.8912
  ทุเรียนอบแห้ง 24.7139 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สหรัฐอเมริกา 13.0223
  2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 9.2877
  3. ฮ่องกง 0.7953
  4. สาธารณรัฐเกาหลี 0.7500
  5. มาเลเซีย 0.3111
  6. เวียดนาม 0.2223
  7. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 0.1820
  8. สิงคโปร์ 0.0530
  9. นอรเว 0.0506
  10. ซาอุดิอาระเบีย 0.0230
ความต้องการใช้
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           7
2.จันทบุรี           20
3.ฉะเชิงเทรา           6
4.ชลบุรี           4
5.ชุมพร           13
6.ตราด           3
7.นครปฐม           4
8.นครศรีธรรมราช           1
9.นนทบุรี           1
10.นราธิวาส           2
11.ปทุมธานี           22
12.ปราจีนบุรี           1
13.พระนครศรีอยุธยา           1
14.มุกดาหาร           1
15.ระยอง           6
16.ราชบุรี           1
17.สมุทรปราการ           9
18.สมุทรสาคร           7
19.สระบุรี           1
20.เชียงใหม่           2
21.เลย           1
 • อัตราภาษี
 • ประเทศคู่ค้า
  ทุเรียนสด: เวียดนาม จีน ฮ่องกง
  ทุเรียนแช่แข็ง: จีน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม
  ทุเรียนกวน: จีน รัสเซีย เนเธอร์แลนด์
  ทุเรียนอบแห้ง: ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง
  ประเทศคู่แข่ง
  เวียดนาม มาเลเซีย ออสเตรเลีย
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari