ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การผลิต
ประเทศที่ไทยนำเข้า
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1เมียนมาร์1,855.04
2ลาว50.48
3กัมพูชา25.10
ประเทศที่ไทยนำเข้าพืชทดแทนกากข้าวโพด ปี 2561
ประเทศปริมาณ(ตัน)มูลค่า(ล้านบาท)
1UNITED STATES802,252,430.005,925,459,651.00
2LAO PDR19,812,000.0010,670,541.00
3JAPAN30.007,391.00
ประเทศที่ไทยนำเข้าพืชทดแทนข้าวสาลี ปี 2561
ประเทศปริมาณ(ตัน)มูลค่า(ล้านบาท)
1ARGENTINA688,704,668.004,848,773,625.00
2UKRAINE413,477,441.003,135,115,315.00
3RUSSIAN FEDERATION175,705,512.001,351,414,781.00
4PAKISTAN177,501,751.001,195,182,243.00
5UNITED STATES80,342,539.00746,673,214.00
6BRAZIL65,331,175.00441,639,289.00
7SERBIA24,433,787.00186,855,242.00
8BULGARIA19,916,213.00153,450,739.00
9AUSTRALIA14,804,000.00130,788,725.00
10MOLDOVA REPUBLIC OF15,349,115.00120,126,509.00
11ROMANIA14,203,280.00109,300,756.00
12CANADA2,230,820.0021,148,857.00
13MALAYSIA100,000.001,068,981.00
14ITALY11,820.00843,035.00
15INDIA8,000.00195,608.00
16LEBANON5,502.00119,586.00
17JORDAN440.007,323.00
18COTE D IVOIRE3.001,533.00
ความต้องการใช้
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1ฮ่องกง1.95
  • ประเทศคู่ค้า
    ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ไต้หวัน
    ประเทศคู่แข่ง
    สหรัฐอเมริกา บราซิล อาร์เจนตินา ยูเครน
  • อัตราภาษี
  • ราคา ณ ไร่นา สัปดาห์ที่ 03 (ก.ย. 2562)
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1ข้าวโพดเมล็ดความชื้นเกิน 14 %5.84
2ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5%7.33
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari