มะพร้าว

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ร้อยผล)
1.มะพร้าวแห้ง ใหญ่ 794.10
2.มะพร้าวแห้ง รอง658.11
3.มะพร้าวแห้ง เล็ก433.68
4.มะพร้าวแห้ง คละ676.00
5.เนื้อมะพร้าวแห้ง C8.62
โรงงาน
 • ข้อมูลโรงงานทำกะทิสำเร็จรูป/น้ำมันมะพร้าว/น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ปี 2561
  • กะทิสำเร็จรูป
   จำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาต31 โรงงาน
  • กำลังการผลิต
   ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ หน่วย
   1. กะทิ13,100,776กล่อง
   2. กะทิ (2)5,110ตัน
   3. กะทิกระป๋อง1,200ตัน
   4. กะทิกระป๋อง (2)21,300,000กระป๋อง
   5. กะทิกระป๋อง (3)300,000หีบ
   6. กะทิกระป๋อง (น้ำ)125,874,000กระป๋อง
   7. กะทิกล่องยูเอชที (3)5,040,000ลัง
   8. กะทิกล่องยูเอสที (ข.4)5,040,000ลัง
   9. กะทิก้อน5ตัน
   10. กะทิน้ำ1,800ตัน
   11. กะทิน้ำ(ตอ.)15,400,000กล่อง
   12. กะทิน้ำกระป๋อง4,200ตัน
   13. กะทิน้ำชาวไทย400,000กระป๋อง
   14. กะทิน้ำถุง1,800ตัน
   15. กะทิน้ำยูเอชที5,000,000กล่อง
   16. กะทิบรรจุกระป่อง9,693,560กระป๋อง
   17. กะทิบรรจุกระป๋อง (1)16,324,100กระป๋อง
   18. กะทิบรรจุกระป๋อง (ข2)24,072,000กระป๋อง
   19. กะทิบรรจุกล่อง37,200ตัน
   20. กะทิบรรจุกล่อง UHT27,216ตัน
   21. กะทิบรรจุกล่องยูเอชที36,237,000กล่อง
   22. กะทิบรรจุถุง10,000กิโลกรัม
   23. กะทิผง2,431,704ซอง
   24. กะทิผง(ตอ.)900ตัน
   25. กะทิพลาสเจอรืไรซ์(ตอ.)100ตัน
   26. กะทิพลาสเจอร์ไรซ์100ตัน
   27. กะทิพลาสเจอร์ไรซ์ (2)710,144กิโลกรัม
   28. กะทิยูเอชที (2)77,500,000กล่อง
   29. กะทิสด1,128,000ลิตร
   30. กะทิสดสำเร็จ300,000กิโลกรัม
   31. น้ำกะทิ68,760ตัน
   32. น้ำกะทิบรรจุกระป๋อง1,700,000กล่อง
   33. น้ำกะทิบรรจุกระป๋อง (ข.6)143,632,000กระป๋อง
   -----------------------------------------------------------
  • น้ำมันมะพร้าว
   จำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาต59 โรงงาน
  • กำลังการผลิต
   ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ หน่วย
   1. น้ำมันมะพร้าว2,022,498กิโลกรัม
   2. น้ำมันมะพร้าว (1)14,220ตัน
   3. น้ำมันมะพร้าว (3)113ลัง
   4. น้ำมันมะพร้าว (ข.4)16,425,113ลิตร
   5. น้ำมันมะพร้าว ถั่วเหลืองรำดอกทานตะวันฯ (ข.3)เดิม40,000ตัน
   6. น้ำมันมะพร้าว น้ำมันถั่วเหลือง0หน่วย
   7. น้ำมันมะพร้าว(ตอ.)24,000ตัน
   8. น้ำมันมะพร้าว/น้ำมันปาล์มเมล็ดใน11,000ตัน
   9. น้ำมันมะพร้าวขวด8,000หน่วย
   10. น้ำมันมะพร้าวดิบ2,140ตัน
   11. น้ำมันมะพร้าวดิบ (1)800ตัน
   12. น้ำมันมะพร้าวดิบ (3)1,500ตัน
   13. น้ำมันมะพร้าวดิบ (ข4)3,000ตัน
   14. น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์151,775ลิตร
   15. น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์(ตอ.)115,000ลิตร
   16. น้ำมันมะพร้าวบริโภค2,850ตัน
   17. น้ำมันมะพร้าวปรุงอาหาร1,200ตัน
   18. น้ำมันมะพร้าวผ่านกรรมวิธี36,000ตัน
   19. น้ำมันมะพร้าวเกรดบี720,000กิโลกรัม
   20. น้ำมันมะพร้าวเกรดเอ180,000กิโลกรัม
   21. น้ำมันมะพร้าวเนเจอร์ไลฟ์200,000กิโลกรัม
   22. น้ำมันมะพร้าวแห้ง81,000ตัน
   23. น้ำมันมะพร้าวใช้บริโภค2,160ตัน
   24. น้ำมันมะพร้าวไฮโดรจิเนชั่น100หน่วย
   -----------------------------------------------------------
  • น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
   จำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาต13 โรงงาน
  • กำลังการผลิต
   ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ หน่วย
   1. 1.น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น12,000ขวด
   2. 5.น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น800กิโลกรัม
   3. น้ำมะพร้าวสกัดเย็น300,780ตัน
   4. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น366,300กิโลกรัม
   5. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบรรจุขวด360,000ลิตร
   6. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์3,000ตัน
   -----------------------------------------------------------
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ก.พ. 2563)
 • น้ำมันมะพร้าว 33.7694 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. อินโดนีเซีย 32.6123
  2. ฟิลิปปินส์ 0.5899
  3. เนเธอร์แลนด์ 0.2279
  4. สวีเดน 0.1939
  5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 0.1194
  6. เม็กซิโก 0.0146
  7. สหรัฐอเมริกา 0.0109
  8. มาเลเซีย 0.0004
  9. อินเดีย 0.0001
  มะพร้าว เป็นฝอย ทำให้แห้ง 78.4196 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 49.8696
  2. อินโดนีเซีย 19.4927
  3. ฟิลิปปินส์ 9.0573
 • มูลค่าการส่งออก (ก.พ. 2563)
 • กากเนื้อมะพร้าว 0.4971 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. เกาะเรอุนยอง 0.4286
  2. สวิตเซอร์แลนด์ 0.0685
  น้ำมันมะพร้าว 45.7479 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. ญี่ปุ่น 11.5441
  2. ลาว 7.1724
  3. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 5.3685
  4. ซาอุดิอาระเบีย 3.9508
  5. สาธารณรัฐเกาหลี 3.8722
  6. เนเธอร์แลนด์ 2.3851
  7. คูเวต 2.1606
  8. สหราชอาณาจักร 1.7511
  9. ฮ่องกง 1.2099
  10. ฝรั่งเศส 1.1472
  มะพร้าว เป็นฝอย ทำให้แห้ง 113.6329 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 93.7224
  2. สหรัฐอเมริกา 6.7972
  3. ฮ่องกง 4.6273
  4. ตุรกี 2.4360
  5. ปากีสถาน 2.3594
  6. ไต้หวัน 0.8835
  7. อิหร่าน 0.6226
  8. กัมพูชา 0.4145
  9. บังกลาเทศ 0.3039
  10. ลาว 0.2796
ความต้องการใช้
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari