มันสำปะหลังโรงงาน

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1.มันสำปะหลังสด1.56
2.มันเส้น4.67
3.มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25%1.97
4.มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 30%2.13
โรงงาน
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
กัมพูชา5,912
ลาว2,363
ไต้หวัน33
อินโดนีเซีย16
ติมอร์ตะวันออก8
อื่นๆ11
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
สาธารณรัฐประชาชนจีน36,587
อินโดนีเซีย4,214
ไต้หวัน3,534
ญี่ปุ่น1,979
มาเลเซีย1,971
อื่นๆ7,637
 • ประเทศคู่ค้า
  มันเส้น: จีน
  มันสำปะหลังอัดเม็ด: ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์
  แป้งมันสำปะหลัง: จีน อินโดนีเซีย ไต้หวัน มาเลเซีย
  ประเทศคู่แข่ง
  เวียดนาม
ความต้องการใช้
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari