อ้อยโรงงาน

การผลิต
โรงงาน
  • อัตราภาษี
  • ประเทศคู่ค้า
    อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น เมียนมา ซูดาน กัมพูชา
    ประเทศคู่แข่ง
    บราซิล อินเดีย ออสเตรเลีย
ความต้องการใช้
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari